Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2011

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εικόνα
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:
Πολιτικό σύστημα στο οποίο κυβερνά ο λαός. (Η λέξη είναι σύνθετη· προέρχεται από το "δήμος", που σημαίνει λαός, και από το "κρατώ" που σημαίνει εξουσιάζω). Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα η έννοια της δημοκρατίας πέρασε πολλά στάδια και μορφές.
Ιστορία της δημοκρατίας Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε η άμεση δημοκρατία. Η πολιτική εξουσία την εποχή εκείνη ασκούνταν από όλους τους Αθηναίους πολίτες. Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις της συνέλευσης ήταν καθολική. Οι αποφάσεις παίρνονταν κατόπι σύγκλησης της συνέλευσης όλων των πολιτών, όπου με ανάταση του χεριού και μετά από την αγόρευση του καθενός, εφόσον το ήθελε, γινόταν η ψηφοφορία. Η εκλογή των αρχόντων που θα διοικούσαν και των δικαστών, καθώς επίσης και η ψήφιση των νόμων, γινόταν από τις συνελεύσεις των πολιτών. Δικαίωμα όμως συμμετοχής είχαν μόνο οι Αθηναίοι πολίτες και όχι οι ξένοι που είχαν εγκατασταθεί στην πόλη της Αθήνας, αδιάφορα αν ήταν πλούσιοι ή φτωχοί. Δικαίωμα ψήφου δεν είχ…

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εικόνα
ΚΕΙΜΕΝΟ
Πόσα παιδιά εργάζονται στον κόσμο σήμερα; Εμπειρογνώμονες από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και της UNICEF  κάνουν λόγο για ένα συνολικό αριθμό των 250 εκατομμυρίων παιδιών που υφίστανται εκμετάλλευση, μια ανησυχητική εικόνα που μαρτυρά μια σοβαρή επιδείνωση κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια - και μια αύξηση η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την αύξηση του πληθυσμού. Η έλλειψη κανονισμών και οι ισχυροί μηχανισμοί διάβρωσης των δικαστικών και πολιτισμικών συστήματος προστασίας των παιδιών βρίσκονται εδώ σε πλήρη δράση και εξηγούν αυτή την εξέλιξη. Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που υφίστανται εκμετάλλευση ζουν σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, και τα μισά από αυτά στην Ασία.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948

Εικόνα
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο.
Επειδή η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας, που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου.
Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από ένα καθεστώς δικαίου, ώστε ο άνθρωπος να μην αναγκάζεται να προσφεύγει, ως έσχατο καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυραννίας και της καταπίεσης.
Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα έθνη.
Επειδή, με τον καταστατικό Χάρτη, οι λαοί …

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εικόνα
Δείγµατα παραβίασης Øρατσισµός (φυλετικός και κοινωνικός). Øπαραβίαση πολιτικών δικαιωµάτων: oτου εκλέγειν και εκλέγεσθαι oελευθερίας διακίνησης ιδεών, έκφρασης πολιτικών πεποιθήσεων oθρησκευτικής συνείδησης. Øπαρακολούθηση επικοινωνιών (κυρίως ηλεκτρονική). Øλογοκρισία, φίµωση τύπου, έλεγχος ΜΜΕ για διοχέτευση κυρίαρχης ιδεολογίας. παράνοµες, χωρίς ένταλµα, συλλήψεις, κρατήσεις, φυλακίσεις πολιτών. Øβία (σωµατική, ψυχολογική), τροµοκρατία έως και πόλεµος. Øαπουσία: oισοπολιτείας oισότιµης µόρφωσης oκοινωνικής ασφάλισης oπερίθαλψης oκατοικίας oισονοµίας oίσων ευκαιριών oαξιοκρατίας. Øανεργία. Øπείνα, στερήσεις, εξαθλίωση κυρίως στις χώρες του Τρίτου Κόσµου. Øπαραβίαση δικαιωµάτων των µειονοτικών πληθυσµών (παραβίαση δικαιώµατος ανεξιθρησκίας, στέρηση δικαιώµατος µόρφωσης). Øπαραπληροφόρηση. Αιτίες παραβίασης Ø