Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαρτίου 24, 2011

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΕΙΘΟΥΣ

ΕΠΙΘΕΤΑ
αβάσιμος-η- ο =αυτός που δε στηρίζεται σε αποδείξεις ΑΝΤΩΝΥΜΟ βάσιμος αβασάνιστος-η –ο= αυτός που γίνεται χωρίς έλεγχο, επιπόλαια (π.χ. αβασάνιστο συμπέρασμα)  ΕΠΙΡΡΗΜΑ αβασάνιστα αδιαμφισβήτητος-η-ο = αυτός που δεν αμφισβητείται, αδιαφιλονίκητος, βέβαιος ΕΠΙΡΡΗΜΑ αδιαμφισβήτητα αδιαφιλονίκητος-η-ο = αδιαμφισβήτητος, αυτός που δεν υπόκειται σε διεκδικήσεις αδιασάφητος-η-ο και αδιασαφήνιστος και αδιασάφιστος = αυτός που δεν έχει διασαφηθεί ΣΥΝΩΝΥΜΑαδιευκρίνιστος αδιαπραγμάτευτος-η- ο= αυτός ο οποίος δε μπορεί να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης αδιάψευστος-η-ο = αυτός που δε μπορεί να διαψευστεί αδιάσειστος-η-ο = ακλόνητος, αυτός που δεν αφήνει περιθώρια σμφισβήτησης αδύναμος-η-ο = αυτός που δεν τεκμηριώνεται αδύνατος-η-ο = ο ανέφικτος αθεμελίωτος-η- ο= αιτιώδης- ες και αιτιακός= αυτός που περιέχει 
ακατάληπτος-η- ο= αυτός που δε μπορεί να τον καταλάβει κανείςΣΥΝΩΝΥΜΑδυσνόητος, ακαταλαβίστικος ακράδαντος-η- ο= αυτός που δε μπορεί να κλονιστεί (π.χ.ακράδαντη πεποίθηση) ΣΥΝΩΝΥΜΑ ακλόνητος…