Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 11, 2011

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εικόνα
ΚΕΙΜΕΝΟ
Πόσα παιδιά εργάζονται στον κόσμο σήμερα; Εμπειρογνώμονες από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και της UNICEF  κάνουν λόγο για ένα συνολικό αριθμό των 250 εκατομμυρίων παιδιών που υφίστανται εκμετάλλευση, μια ανησυχητική εικόνα που μαρτυρά μια σοβαρή επιδείνωση κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια - και μια αύξηση η οποία δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την αύξηση του πληθυσμού. Η έλλειψη κανονισμών και οι ισχυροί μηχανισμοί διάβρωσης των δικαστικών και πολιτισμικών συστήματος προστασίας των παιδιών βρίσκονται εδώ σε πλήρη δράση και εξηγούν αυτή την εξέλιξη. Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που υφίστανται εκμετάλλευση ζουν σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, και τα μισά από αυτά στην Ασία.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948

Εικόνα
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο.
Επειδή η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας, που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου.
Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από ένα καθεστώς δικαίου, ώστε ο άνθρωπος να μην αναγκάζεται να προσφεύγει, ως έσχατο καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυραννίας και της καταπίεσης.
Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα έθνη.
Επειδή, με τον καταστατικό Χάρτη, οι λαοί …

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εικόνα
Δείγµατα παραβίασης Øρατσισµός (φυλετικός και κοινωνικός). Øπαραβίαση πολιτικών δικαιωµάτων: oτου εκλέγειν και εκλέγεσθαι oελευθερίας διακίνησης ιδεών, έκφρασης πολιτικών πεποιθήσεων oθρησκευτικής συνείδησης. Øπαρακολούθηση επικοινωνιών (κυρίως ηλεκτρονική). Øλογοκρισία, φίµωση τύπου, έλεγχος ΜΜΕ για διοχέτευση κυρίαρχης ιδεολογίας. παράνοµες, χωρίς ένταλµα, συλλήψεις, κρατήσεις, φυλακίσεις πολιτών. Øβία (σωµατική, ψυχολογική), τροµοκρατία έως και πόλεµος. Øαπουσία: oισοπολιτείας oισότιµης µόρφωσης oκοινωνικής ασφάλισης oπερίθαλψης oκατοικίας oισονοµίας oίσων ευκαιριών oαξιοκρατίας. Øανεργία. Øπείνα, στερήσεις, εξαθλίωση κυρίως στις χώρες του Τρίτου Κόσµου. Øπαραβίαση δικαιωµάτων των µειονοτικών πληθυσµών (παραβίαση δικαιώµατος ανεξιθρησκίας, στέρηση δικαιώµατος µόρφωσης). Øπαραπληροφόρηση. Αιτίες παραβίασης Ø