Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουλίου 17, 2011

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Εικόνα
Μεταλλαγμένα: προϊόντα μιας παγκοσμιοποιημένης γεωργίας Φεβρουάριος 2004
Τα μεταλλαγμένα ή γενετικά τροποποιημένα προϊόντα (γ.τ. όπως πιο εύσχημα
καθιερώθηκε να ονομάζονται) είναι αποτέλεσμα της βιοτεχνολογίας, μιας
νέας τεχνολογίας στην οποία έχουν επενδύσει υπερεθνικές επιχειρήσεις με
στόχο τον έλεγχο του γενετικού υλικού, την πλήρη εξάρτηση των παραγωγών,
την ρύθμιση της παγκόσμιας παραγωγής της τροφής και ουσιαστικά της ίδιας
της ζωής. "Γενετικά μεταλλαγμένος οργανισμός είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο
οποίος δημιουργήθηκε τεχνητά αλλοιώνοντας τη γενετική του ταυτότητα με
την προσθήκη ή την αφαίρεση γονιδίων που προέρχονται από άλλους
εντελώς διαφορετικούς οργανισμούς (π.χ σε ένα φυτό μπορούν να εισαχθούν
γονίδια από ιούς, παθογόνα βακτήρια, φυτά, ζώα έτσι ώστε το φυτό να
παράγει τοξίνες εναντίον κάποιων εντόμων ή να αποκτήσει
ανθεκτικότητα σε κάποιο ζιζανιοκτόνο). Πετυχαίνουν, υποτίθεται, με αυτόν τον τρόπο οργανισμούς που έχουν
βελτιωμένες αποδόσεις, αντοχή σε εχθρούς και ασθέν…