Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ – ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ


Ψυχαγωγία είναι η οργανωμένη δραστηριότητα ή απασχόληση του ανθρώπου που αποσκοπεί στην τέρψη, στην ευχαρίστηση με απώτερο στόχο την υπέρβαση της κοινωνικής συμβατικότητας, μέσα από τη γόνιμη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου (γνήσια ψυχαγωγία).