Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαρτίου 15, 2013

Ξέρατε πόσες ξένες λέξεις έχουν ρίζα ελληνική;

Εικόνα
Ξέρατε πόσες ξένες λέξεις έχουν ρίζα ελληνική; Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών.