Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Ομάδα Α΄ (μετανάστες και ξενοφοβία)
Μεταβείτε στην ιστοσελίδα Η ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και αναζητήστε στο λεξικό της Νέας Ελληνικής του Τριανταφυλλίδη τις σημασίες των λέξεων: ρατσισμός, ξενοφοβία, πρόσφυγες, μετανάστες και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: