Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτεμβρίου 15, 2013

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΘΕΣΜΟΙ

Εικόνα
Στη νηπιακή ηλικία των κοινωνιών, οι αρχηγοί του κράτους δημιουργούν τους θεσμούς. Αργότερα, οι θεσμοί δημιουργούν τους αρχηγούς.
Montesquieu, 1689-1755, Γάλλος στοχαστής
Η κοινωνία θεσπίζει τους θεσμούς για την αντιμετώπιση των μόνιμων προβλημάτων της, αυτών που ονομάζουμε συνεχώς επανερχόμενα. Το ειδικό βάρος κάθε θεσμού διαφέρει ανάλογα με τη σημαντικότητά του για τη λειτουργία της κοινωνίας. Σήμερα, μιλάμε για κρίση κάποιων θεσμών ή για την ενίσχυση κάποιων άλλων. α) Ποιους θεσμούς θεωρείτε σημαντικούς για τη λειτουργία της κοινωνίας; β) Ποιων θεσμών επιβάλλεται, κατά τη γνώμη σας, η ενίσχυση και γιατί;

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΝΟΜΟΙ

Εικόνα