Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Πρότυπα

 
   (…) Είναι πράγματι γεγονός πως σήμερα προβάλλονται με κάθε μέσο άνθρωποι που διαθέτουν δύναμη, που τους επιτρέπει να επιβάλλονται στους άλλους, και πλούτο, που τους δίνει την ευχέρεια να ικανοποιούν εύκολα κάθε επιθυμία τους.

Έλληνες και Γλωσσομάθεια

  
   Κι ενώ η πρόταση της κ. Άννας Διαμαντοπούλου για καθιέρωση της αγγλικής ως δεύτερης επίσημης γλώσσας προκάλεσε ακόμα και την αντίδραση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Ελληνίδα επίτροπος διευκρίνισε ότι πρέπει το επίσημο κράτος ν’ αναλάβει την ευθύνη της εξασφάλισης της γλωσσομάθειας, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη επικύρωσης από ξένους ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

Η μετέωρη γνώση

 
  Συλλογίζομαι πολλές φορές αυτό που λέμε συχνά στα παιδιά: «ο άνθρωπος σήμερα πρέπει να ξέρει πολλά πράγματα, για να μπορέσει να προκόψει• η ζωή είναι σκληρή και γίνεται κάθε μέρα σκληρότερη».