Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαρτίου 4, 2015

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1ο κείμενο: Η έννοια της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού 

Εικόνα
Ο υποτιμητικός και περιφρονητικός τρόπος αντιμετώπισης της διαφορετικότητας των ανθρώπων είναι γνωστός από παλιά, σχεδόν ανήκει στην αιωνιότητα της ανθρώπινης ιστορίας. Οι κοινωνίες πάντα συμπεριφέρονταν μειωτικά στους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους ψυχικά άρρωστους ακόμα και στους ξένους.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

Σχολικός εκφοβισμός Το χαμόγελο του παιδιού

Κριτήριο Αξιολόγησης: Mobile Youth και Ο σύγχρονος άνθρωπος και ο καταναλωτισμός

Εικόνα