Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουαρίου 31, 2017

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Να νικήσουμε την πείνα

Εικόνα
( Jacques Diouf, Le Monde Diplomatique)   Παρά την αφθονία των τροφίμων σε ολόκληρο τον κόσμο, περισσότεροι από οκτακόσ

Η κοινωνική ευθύνη των επιστημόνων

Εικόνα
Άρθρο του Joseph Rotblat στο Physics World
Θα πρέπει να ενδιαφέρουν τους φυσικούς επιστήμονες οι κοινωνικές επιπτώσεις της εργασίας τους και τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν από αυτή; Πρέπει να αποδέχονται την ευθύνη για τις συνέπειες της επιστημονικής έρευνας στον άνθρωπο και το περιβάλλον;

Η σύνταξη της περίληψης

Εικόνα
Η περιληπτική απόδοση των επιχειρηματολογικών κειμένων μπορεί να βασιστεί πάνω στο ιδιαίτερο δομικό χαρακτηριστικό των κειμένων αυτών, δηλαδή στην ύπαρξη επιχειρημάτων. Επειδή όμως οι συγγραφείς κατατάσσουν τα επιμέρους τους επιχειρήματα σε παραγράφους, η περιληπτική απόδοση των κειμένων αυτών μπορεί να βασιστεί τελικά στην επεξεργασία τους ανά παράγραφο.