ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΘΕΜΑ:
Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι είναι η επιλογή του επαγγέλματος. Όλοι δέχονται ότι η σωστή επιλογή του έχει αποφασιστική σημασία για το άτομο και το κοινωνικό σύνολο. Επίσης, είναι γνωστό ότι πολλές φορές οι νέοι δεν προσανατολίζονται σωστά στην επιλογή του επαγγέλματος.
α) Ποιοι παράγοντες συντελούν στην επιλογή του επαγγέλματος;
β) Πότε νομίζετε ότι η επιλογή είναι σωστή και γιατί μια τέτοια επιλογή θεωρείται αποφασιστική για το άτομο και την κοινωνία;

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:
Στη σημερινή εποχή ένα από τα σημαντικότερα θέματα πάνω στο οποίο καλείται να λάβει θέση και να αποφασίσει ο νέος άνθρωπος είναι το επάγγελμα που θα ακολουθήσει. Και αποτελεί σημαντικό θέμα γιατί από τη σωστή ή όχι εκλογή του επαγγέλματος, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η μετέπειτα ζωή του νέου.

ΟΡΙΣΜΟΣ:
Επάγγελμα είναι η ειδική και συγκεκριμένη εργασία με την οποία ο άνθρωπος εξασφαλίζει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες της ζωής του.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ:
Με τη σημερινή τεχνολογική εξέλιξη και πρόοδο, δημιουργήθηκαν πολλά νέα επαγγέλματα. Ο νέος άνθρωπος βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα ποιο επάγγελμα να διαλέξει. Πολλοί παράγοντες τον επηρεάζουν, άλλοι θετικά και άλλοι αρνητικά, σε αυτήν την επιλογή.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΘΕΤΙΚΟΙ:
1. Οι ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα που έχει ο κάθε νέος άνθρωπος.
2. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στο σχολείο.
3. Οι ικανότητες του κάθε ανθρώπου που συνδέονται στενά με την αυτογνωσία.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ:
1. Η καταγωγή του ατόμου.
2. Η οικογενειακή παράδοση όσον αφορά τον επαγγελματικό χώρο.
3. Οι ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες. Η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας.
4. To φύλο (σε ορισμένες χώρες).

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ ΟΤΑΝ:
1. Ανταποκρίνεται στις κλίσεις και στα ενδιαφέροντα του ατόμου.
2. Στις ικανότητές του (απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αυτογνωσία).
3. Εξασφαλίζει συνεχή εργασία και αποφεύγεται ο κίνδυνος της ανεργίας.
4. Παρέχει στο άτομο τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους που το βοηθούν να ζήσει άνετα και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑΤΙ:
1. Με την ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών του το άτομο νιώθει ηθική ικανοποίηση και ένα αίσθημα ασφάλειας.
2. Έτσι έχει μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα στο χώρο εργασίας του. Αυτό συμβάλλει όχι μόνο στην ατομική, αλλά και στην κοινωνική πρόοδο.
3. Ο άνθρωπος αποκτά με τη βοήθεια του επαγγέλματός του κοινωνική υπόληψη, αξιοπρέπεια και ψυχική ισορροπία. Έτσι, η ζωή του αποκτά νόημα και περιεχόμενο.
4. Το άτομο με την επαγγελματική δραστηριότητα εντάσσεται στο κοινωνικό σύνολο και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην ευστάθεια και στην πρόοδό του.
5. Όταν τα άτομα νιώθουν ικανοποίηση, ασφάλεια και ασκούν με προθυμία το επάγγελμά τους, τότε δημιουργούνται ομαλές διαπροσωπικές σχέσεις. Έτσι, ο κοινωνικός οργανισμός λειτουργεί σωστά και διακρίνεται για τη συνοχή και τη συνεργασία μεταξύ των μελών του.
6. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να ευτυχεί και να ευημερεί όχι μόνο το άτομο μεμονωμένο, αλλά και ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ:
Η σωστή επιλογή του επαγγέλματος έχει αποφασιστική σημασία όχι μόνο για το άτομο, αλλά και για όλο το κοινωνικό οικοδόμημα. Γιατί η πρόοδος του πολίτη με την αποκατάσταση του νέου κυρίως ανθρώπου συνδέεται άρρηκτα με τη διατήρηση της ενότητας και της συνοχής της κοινωνίας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ρατσισμός: Αίτια-συνέπειες

ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ (ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) -ΚΕΙΜΕΝΑ