Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΉ


Θέμα: Τον τελευταίο καιρό συζητιέται σε διάφορες χώρες το θέμα της κατάργησης, διατήρησης ή επαναφοράς της θανατικής ποινής υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αφού αναφερθείτε στις περιπτώσεις εκείνες που ίσως η ποινή τέτοιου μεγέθους θα ήταν απαραίτητη, να ζυγίσετε τα υπέρ και τα κατά και να εκφράσετε την άποψή σας.