Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

20 χρόνια από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ

 
Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ στις 7 Φεβρουαρίου του 1992. Στα χρόνια που ακολούθησαν από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητας, την ΕΟΚ,

Η ανάδυση του Homo Diktyous


Τάξη και αταξία