ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


Δείγµατα παραβίασης
Ø  ρατσισµός (φυλετικός και κοινωνικός).
Ø  παραβίαση πολιτικών δικαιωµάτων:
o   του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
o   ελευθερίας διακίνησης ιδεών, έκφρασης πολιτικών πεποιθήσεων
o   θρησκευτικής συνείδησης.
Ø  παρακολούθηση επικοινωνιών (κυρίως ηλεκτρονική).
Ø  λογοκρισία, φίµωση τύπου, έλεγχος ΜΜΕ για διοχέτευση κυρίαρχης
ιδεολογίας. παράνοµες, χωρίς ένταλµα, συλλήψεις, κρατήσεις, φυλακίσεις πολιτών.
Ø  βία (σωµατική, ψυχολογική), τροµοκρατία έως και πόλεµος.
Ø  απουσία:
o   ισοπολιτείας
o   ισότιµης µόρφωσης
o   κοινωνικής ασφάλισης
o   περίθαλψης
o   κατοικίας
o   ισονοµίας
o   ίσων ευκαιριών
o   αξιοκρατίας.
Ø  ανεργία.
Ø  πείνα, στερήσεις, εξαθλίωση κυρίως στις χώρες του Τρίτου Κόσµου.
Ø  παραβίαση δικαιωµάτων των µειονοτικών πληθυσµών (παραβίαση δικαιώµατος ανεξιθρησκίας, στέρηση δικαιώµατος µόρφωσης).
Ø  παραπληροφόρηση.
Αιτίες παραβίασης
Ø  επεκτατική πολιτική ισχυρών κρατών (πόλεµοι, πυρηνική απειλή, παραβίαση δικαιώµατος αυτοδιάθεσης λαών).
Ø  ρατσιστικά κινήµατα και ιδεολογίες που κατευθύνονται από πολιτικούς και οικονοµικούς κύκλους.
Ø  αυταρχικές δοµές πολιτικών συστηµάτων, όπως είναι κυρίως οι δικτατορίες.
Ø  οι προκλητικές οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες.
Ø  χαµηλό µορφωτικό επίπεδο.
o   άγνοια δικαιωµάτων από τον πολίτη.
o   το άτοµο γίνεται εύκολα θύµα χειραγώγησης.
Ø  έλεγχος από οικονοµικά και κοινωνικά συµφέροντα.