ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ


Ορισμός κύριας έννοιας:
Διαφήμιση είναι η προβολή κάθε νέου καταναλωτικού προϊόντος, με σκοπό τη γνωστοποίησή του και ευρύτερα την οικονομική του εκμετάλλευση.
Συνώνυμες λέξεις της διαφήμισης: προβολή, παρουσίαση, γνωστοποίηση, προώθηση.

Τομείς που χρειάζονται διαφήμιση
1. Εμπόριο (καταναλωτικά προϊόντα)
2. Τεχνολογία (μηχανήματα, υπηρεσίες)
3. Τέχνη (μορφές της, συναυλίες, μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, καλλιτέχνες)
4. Πολιτική (πολιτικά πρόσωπα, κόμματα και ιδεολογίες τους, κυρίως κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου).
Στόχοι της διαφήμισης
1. Να γνωστοποιήσει το νέο προϊόν.
2. Να ελκύσει το ενδιαφέρον του καταναλωτή.
3. Να τραβήξει την προσοχή του.
4. Να τον οδηγήσει στην αγορά του προϊόντος.
Θετικές επιδράσεις της διαφήμισης
1. Ενημέρωση του κοινού για κάθε νέο -και όχι μόνο- καταναλωτικό προϊόν.
2. Οι καταναλωτές -ιεραρχώντας τις ανάγκες τους- βρίσκουν το συμφέρον τους.
3. Υγιής συναγωνισμός μεταξύ εταιριών, που οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων και σταθεροποίηση τιμών.
4. Εξοικονόμηση χρόνου για τον καταναλωτή.
5. Μερική αντιμετώπιση ανεργίας, αφού προσφέρουν εργασία σε αρκετούς ανθρώπους.
6. Ανάπτυξη εμπορίου (παραγωγή - κατανάλωση).
Αρνητικές επιδράσεις της διαφήμισης
1. Ωραιοποίηση της εικόνας του καταναλωτικού προϊόντος με στοιχεία υπερβολής.
2. Μονόπλευρη παρουσίαση του προϊόντος (έχει μόνο και πάντα πλεονεκτήματα).
3. Συχνότητα και ποσότητα διαφημίσεων.
4. Πλύση εγκεφάλου.
5. Υπερκατανάλωση.
6. Δημιουργία ψεύτικων, πλασματικών, ανύπαρκτων αναγκών.
7. Προβολή λανθασμένων προτύπων.
8. Οικονομικά επιζήμια (η διαφήμιση) για τον καταναλωτή.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η διαφήμιση μπορεί να επιδράσει θετικά και αρνητικά στον άνθρωπο. Τι, τελικά, θα επικρατήσει εξαρτάται -σε τελική ανάλυση- από τον ίδιο τον άνθρωπο: την ιεράρχηση των αναγκών του και τις προτεραιότητες που θα θέσει.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ρατσισμός: Αίτια-συνέπειες

ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ (ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) -ΚΕΙΜΕΝΑ