Κριτήριο αξιολόγησης: «Η σιωπή που εκτρέφει τη βία»

Α. Κείμενα
«Η σιωπή που εκτρέφει τη βία»
Η ανεργία που καλπάζει αναδιανέμει τους ρόλους στην οικογένεια. Συχνά, μένει και ο άντρας χωρίς δουλειά, με ηθικό καταρρακωμένο, αδύναμος και καταθλιμμένος. Η ανεργία χρειάζεται μεγάλα αποθέματα ψυχικής αντοχής για να αντιμετωπιστεί χωρίς να κλονίσει συθέμελα οικογένειες και ανθρώπους.
Το ίδιο η φτώχεια, η ανέχεια, η διαρκής διάψευση, η έλλειψη προοπτικής ή ελπίδας. Η κοινωνία φτάνει στα όρια, η οικογένεια νοσεί, χαρτογραφεί σε μικρή κλίμακα –που αναπαράγεται στη συνέχεια στη μεγάλη– την επιθετικότητα, την οργή, τη δυσπιστία, τη συντριβή.
Ο ένας κακοποιεί τον άλλον. Λεκτικά, σωματικά, ψυχικά. Ο άντρας τη γυναίκα, η γυναίκα τον άντρα, και οι δύο τα παιδιά. Η ενδοοικογενειακή βία καταγράφεται «κυτταρικά» στα παιδιά, την προσλαμβάνουν ως φυσιολογική και ανεκτή συμπεριφορά και τη μεταφέρουν στο σχολείο, στις δικές τους σχέσεις, στην κοινωνική τους δραστηριότητα ως κανονικότητα και όχι ως παρέκκλιση……….
Η σιωπή εξασφαλίζει τη συνενοχή, επωάζει την επόμενη, μεγαλύτερη, ένταση. Εκτρέφει τον φόβο, εσωτερικεύει την κραυγή, τη μεταλλάσσει σε απόστημα δύσοσμο και μολυσματικό. Το κράτος πρόνοιας, με τις ειδικές υπηρεσίες του, έχει και εδώ τον πρώτο λόγο. Όμως και η ίδια η κοινωνία πρέπει να αποδεχθεί και να καλλιεργήσει τον διάλογο. Μας αφορά όλους. Όσο και η ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε.»
 
Απόσπασμα από άρθρο της Μαρίας Κατσουνάκη, 27-11-2011, εφημ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
«Εικόνα σου είμαι και σου μοιάζω!
Η παγκόσμια κοινότητα σε όλα τα επίπεδα ζει σε ένα συγκρουσιακό περιβάλλον, συμπεριφέρεται με επιθετικότητα και βία. Η σχολική κοινότητα δε μένει ανεπηρέαστη και αναπαράγει την ευρύτερη κοινωνική και οικογενειακή βία. Το σχολείο υποχρεούται να διαχειριστεί τις συγκρούσεις των μελών του και να διδάξει εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών και αποφόρτισης των αρνητικών συναισθημάτων. Η βία στις μέρες μας οξύνεται και τυγχάνει ιδιαίτερης προβολής από τα ΜΜΕ. Οι έρευνες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια καταγράφουν αύξηση κάθε μορφής σχολικής βίας.
Πίσω από τη βία και την επιθετικότητα των μαθητών συχνά κρύβεται η απελπισία του παιδιού που ζητά αναγνώριση, αγάπη, θαλπωρή. Κρύβεται ο έφηβος που έχει βιώσει ενδοοικογενειακή βία. Οι δράστες νιώθουν θυμό και δεν είναι ικανοί να τον διαχειριστούν διαφορετικά παρά μόνο με βία. Αξίζει να τους μάθουμε να συνδιαλέγονται και να τους ακούμε. Η εφηβεία χρειάζεται στήριξη και όχι κατακραυγή. Ένα παιδί- δράστης είναι και παιδί θύμα!»
Από το βιβλίο «Ομαδική βία και επιθετικότητα στα σχολεία»
Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Β. Ασκήσεις
  1. Αφού μελετήσετε με προσοχή το άρθρο της Μαρίας Κατσουνάκη να διαπιστώσετε και να παρουσιάσετε σε μία παράγραφο τον κύκλο των αιτιών που εντοπίζει και οδηγούν στην σχολική βία.
  2. Για ποιους λόγους ο αρθρογράφος του 2ου κειμένου θεωρεί ότι «Ένα παιδί- δράστης είναι και παιδί θύμα!»;
  1. Να αντικαταστήσετε τις παρακάτω υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου με άλλες ίδιας περίπου σημασίας.
υποχρεούται, συγκρούσεις εναλλακτικούς οξύνεται
  1. Να αντικαταστήσετε τις παρακάτω υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου με άλλες αντίθετης σημασίας.
κρύβεται, απελπισία, αναγνώριση, δράστες


Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
(Από τις παρακάτω δύο ομιλίες να επιλέξετε τη μία και να την αναπτύξετε σε περίπου 500 λέξεις.)
  1. Πολλοί συμμαθητές σας επιδεικνύουν επιθετική και συχνά βίαιη συμπεριφορά προς άλλους συμμαθητές σας. Σε μια συνεδρίαση της τάξης σας να προσπαθήσετε να ερμηνεύσετε αυτή τη συμπεριφορά τους και να εξηγήσετε γιατί μία τέτοια στάση είναι προσβλητική και για τους ίδιους και για το σχολείο.
  1. Πολλοί συμμαθητές σας επιδεικνύουν επιθετική και συχνά βίαιη συμπεριφορά προς άλλους συμμαθητές σας. Σε μία συζήτηση στην τάξη σας να παρουσιάσετε τις μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται αυτή η συμπεριφορά τους πολλές φορές και να καταδείξετε τις δικές σας αντιδράσεις, αν τύχει να είστε παρόντες, αιτιολογώντας τες.