Κριτήριο Αξιολόγησης: Νέοι και ψυχολογία

  Ο τρόπος ψυχαγωγίας των ανθρώπων κάθε εποχής, και ιδιαίτερα των νέων, βρίσκεται σε συνάρτηση µε τις δυνατότητες που παρέχει κάθε φορά η κοινωνία, τις διεξόδους και τις λύσεις που προσφέρει στα αναφυόµενα προβλήµατα και παράλληλα ανακλά το πολιτισµικό επίπεδο, δηλαδή το περιεχόµενο της σκέψης, των αναζητήσεων και των τέρψεων των εν λόγω ατόµων και σκιαγραφεί την ίδια την εικόνα τους. Αυτό σηµαίνει πως ο τρόπος ψυχαγωγίας είναι ο καθρέπτης µιας κοινωνίας…

 Σήµερα, µέσα στο γενικότερο πλαίσιο µιας καταναλωτικής κοινωνίας ακόµη και η διασκέδαση έγινε καταναλωτικό προϊόν που αγοράζεται και πουλιέται. Η λεγόµενη «βιοµηχανία του ελεύθερου χρόνου», χρησιµοποιώντας τις τεχνικές του Marketing, επιβάλλει στους νέους ορισµένα στερεότυπα συµπεριφοράς, όσον αφορά τον τρόπο ψυχαγωγίας. Οι νέοι, για να µην αποµονωθούν από τους συνοµιλητές τους, αναγκάζονται τα αποδεχτούν ˙ δέχονται «να χάσουν το πρόσωπό τους, για να µοιάσουν µε τους άλλους».
  Από τις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις τους λείπει ο αυτοσχεδιασµός, ο αυθορµητισµός, η γνησιότητα. Ακόµη και κάποιες υστερικές εκδηλώσεις είναι µέσα στο πρόγραµµα ˙ ένα είδος «ψυχαγωγικού χάπενινγκ». Εφόσον οι νέοι είναι το τραγούδι τους. Σήµερα το τραγούδι ελέγχεται από κάποιες πολυεθνικές εταιρείες, που καθορίζουν έναν ενιαίο τρόπο ψυχαγώγησης για όλη τη νεολαία της γης. Βέβαια, το τραγούδι πρέπει να ενώνει αλλά όχι να ισοπεδώνει ή να οµοιοποιεί και να περνά στο χώρο της νεολαίας κάποια ύποπτα µηνύµατα και κάποιους ύποπτους τρόπους ζωής. Η ετεροκατευθυνόµενη, όµως, διασκέδαση δεν ικανοποιεί τις βαθύτερες ανάγκες των νέων, αφού πρωταρχικά µέσω αυτής
αποσκοπείται η εξασφάλιση του κέρδους. Γι’ αυτό άλλωστε αντιµετωπίζει τους νέους σαν οικονοµικά µεγέθη κι όχι ως αυτόνοµες προσωπικότητες, µε αναπτυγµένη κρίση, βούληση κι ευαισθησία. Η ψυχαγωγία από αγωγή της ψυχής γίνεται αγωγή προς κατανάλωση.
  Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο νέος, συχνά, κυριεύεται από µια παθητικότητα. Οι διάφορες µορφές ψυχαγωγίας, όπως ο χορός και το τραγούδι, δεν λειτουργούν ως ερεθίσµατα, που θα τον προτρέψουν να εκφραστεί µ’ ένα δικό του δυναµισµό και δηµιουργικό τρόπο ψυχαγωγίας. Αντίθετα, τον ωθούν σε µια παθητική στάση ζωής, σε πανοµοιότυπες µορφές διασκέδασης που τον διδάσκουν απάθεια και αδιαφορία. Συχνά το τραγούδι γίνεται ένας άµεσος ή έµµεσος τρόπος προβολής των ναρκωτικών, κάποιων αντικοινωνικών συµπεριφορών και ψυχοφθόρων ιδεολογιών. Σήµερα το µοντέρνο τραγούδι διαµορφώνει όχι µόνο τη γλώσσα αλλά και τη σκέψη των νέων. Αυτό εξηγεί το γιατί το λεξιλόγιο της ελληνικής νεολαίας βρίθει από ξενικά στοιχεία ή από λέξεις δήθεν λαϊκές, που προωθούνται από κάποια τραγούδια µιας νέας αργκό, που εκφράζει τον πρόσφατο µουσικό µας λαϊκισµό, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά εµβόλιο ανοησίας στη σκέψη και στη γλώσσα των νέων παιδιών.
  Απ’ όλα αυτά διαπιστώνουµε ότι ο σύγχρονος τρόπος ψυχαγωγίας δεν εξαρτάται, σε µεγάλο ποσοστό, από τη θέληση των ίδιων των νέων. Απλά τους µεταβάλλει σε άκριτους δέκτες απολαύσεων. Μέσω της ελεγχόµενης ψυχαγωγίας περνούν και οι νέοι τρόποι εξάρτησης. Κι επειδή οι νέοι όλου του κόσµου αντιµετωπίζουν τα ίδια προβλήµατα, ρέπουν προς έναν ενιαίο τρόπο διασκέδασης. Όµως, από αυτό επωφελούνται οι πολυεθνικές δισκογραφικές εταιρείες, για να διαµορφώσουν ένα παγκόσµιο πρότυπο ψυχαγωγίας, σύµφωνα µε τα δικά τους συµφέροντα. Σήµερα το τραγούδι εκφράζει κατά κάποιον τρόπο την ιδεολογία των νέων. Μέσα από αυτή την «ιδεολογία» επιχειρείται η αποεθνικοποίηση των λαών και η αποκοπή της νεολαίας από την εθνική της κουλτούρα. ∆εν υποβοηθούνται σήµερα οι προσπάθειες, που θα έδιναν τις δυνατότητες στους νέους να βρουν και µέσα ψυχαγωγίας στη δική τους κουλτούρα.

Σ. Καργάκος
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας µια περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις)
Μονάδες 25

Β1. 1. Να αναπτύξετε σε 60-80 λέξεις το νόηµα της παρακάτω άποψης του συγγραφέα:
«Η ψυχαγωγία από αγωγή της ψυχής γίνεται αγωγή προς κατανάλωση».
Μονάδες 10

Β2. Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου:
αυτόνοµες, θέληση, κυριεύεται, παθητικότητα, ερεθίσµατα
Μονάδες 5

Β3. Να επισηµάνετε τα δοµικά στοιχεία της τρίτης παραγράφου («Από τις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις τους … αγωγή προς κατανάλωση»).
Μονάδες 5

Β4. Να γράψετε τους πλαγιότιτλους της τρίτης και της πέµπτης παραγράφου του κειµένου.
Μονάδες 5

Γ. Ποιοι παράγοντες µπορούν να βοηθήσουν τους νέους να στραφούν στη γνήσια ψυχαγωγία; Υποθέστε πως το κείµενό σας θα αποτελέσει την εισήγησή σας σε συζήτηση που θα διεξαχθεί σε συνάντηση των µαθητών των σχολείων της περιοχής σας µε τους τοπικούς φορείς της πολιτείας. (400-500 λέξεις)

Μονάδες 50


ΠΗΓΗ: ΟΕΦΕ 2006

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ρατσισμός: Αίτια-συνέπειες

ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ (ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) -ΚΕΙΜΕΝΑ