ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΤΟ INTERNET ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ
Το internet στη ζωή μας
  Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για το Internet. Ένας όλο και πιο μεγάλος αριθμός ανθρώπων συνδέεται στο δίκτυο. Βρίσκουμε όλη την γκάμα των συναισθημάτων: από τη λατρεία προς τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, έως τον τρόμο και τη δαιμονολογία για το «ζοφερό» μέλλον που επιφυλάσσεται στον άνθρωπο.
Δύο προσεγγίσεις εξίσου υπερβολικές που εδράζονται και οι δύο σε μια αντίληψη αυτονόμησης της τεχνολογίας από το δημιουργό της. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να προσγειώσουμε τη συζήτηση στις πραγματικές της διαστάσεις, στην ιστορική αφετηρία των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και ειδικά στο Internet, στις αλλαγές που επέρχονται στη ζωή του ανθρώπου, στα προβλήματα που ενδεχομένως δημιουργούνται.
  Οι κοινωνικές ανακατατάξεις που προκαλούνται από την ανάπτυξη του νέου ψηφιακού κόσμου είναι ραγδαίες, ασθματικές και ευρύτατες. Οι ανθρώπινες σχέσεις παίρνουν άλλη μορφή. Οι γνωριμίες αυξάνονται, άνθρωποι βρίσκονται μετά από χρόνια, σχέσεις φιλικές, επαγγελματικές, ερωτικές συνάπτονται μέσω διαδικτύου. Από την άλλη, η εκπαιδευτική διαδικασία, γίνεται πιο ενδιαφέρουσα,ελκυστική, πιο γρήγορη, πιο παραγωγική. Επιπλέον, στη συγκρότηση της "κοινωνίας της πληροφορίας" τα δίκτυα λειτουργούν ως μια νέα «αγορά». Ορισμένοι βλέπουν τη διεύρυνση της δημοκρατίας χάρη στις δυνατότητες των νέων ψηφιακών μέσων, δικτύων και πολυμέσων, ενώ κάποιοι υπεραισιόδοξοι μιλούν για ηλεκτρονική δημοκρατία. Οι πολίτες και οι οργανώσεις τους έχουν περισσότερα μέσα στη διάθεση τους, για να ακουστεί η φωνή τους. Ίσως μάλιστα αυτή να είναι η σημαντικότερη ποιοτική αλλαγή που επέρχεται: η δυνατότητα ενός μεγάλου πλήθους ατόμων να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν, και όχι σπάνια, να κινητοποιηθούν άμεσα. Τα παραδείγματα δεν λείπουν: οι μαζικές αντιδράσεις των νέων τον προηγούμενο Δεκέμβρη, η παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον με το κλείσιμο των φώτων κ.ά.
Εντούτοις, η κλοπή των πνευματικών δικαιωμάτων, οι οικονομικές απάτες, οι δυνατότητες παραποίησης της πληροφόρησης μπορούν να δημιουργήσουν νέες μορφές υποτέλειας. Η κλοπή προσωπικών δεδομένων, ο εξευτελισμός ανθρώπων, η δημοσίευση στοιχείων που αφορούν τον ιδιωτικό βίο, οι απειλές για κάτι τέτοιο, προσωπικοί αριθμοί (κάρτες, τηλέφωνα...) που γίνονται κτήμα όποιων θελήσουν να τους αξιοποιήσουν προς όφελός τους, όλα αυτά ναρκοθετούν το δικαίωμα του ανθρώπου στην προσωπική ζωή. Όσο για τις ανθρώπινες σχέσεις; Ρηχές, "ψηφιακές", καλυπτόμενες από τη μάσκα της ανωνυμίας κάποτε, σχέσεις που αποξενώνουν περισσότερους ανθρώπους, θα πουν κάποιοι. Και στην εκπαίδευση όμως, δεν ελλοχεύει ο κίνδυνος της τυποποίησής της με τη χρήση Η/Υ και του διαδικτύου, αλλά και της υποβάθμισης του ρόλου του δασκάλου; Οι παγίδες λοιπόν και οι κίνδυνοι είναι πολλοί.
Τέλος θα έπρεπε να εξετάσει κανείς, παράλληλα με τη διερεύνηση των μακροπρόθεσμων πολιτικο - κοινωνικών επιπτώσεων και άλλες πτυχές.  Ορισμένα επιμέρους μεν, αλλά πρακτικά και πιο άμεσα ερωτήματα: είναι αναπότρεπτη η κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας στα δίκτυα; Η χρήση των γκρίκλις αποτελεί κίνδυνο για τη γλώσσα μας ή μέσο που κάλυψε επικοινωνιακές ανάγκες με Έλληνες του εξωτερικού, μέσο αναγκαίο όταν τα πληκτρολόγια "αρνούνταν" το ελληνικό αλφάβητο, μέσο (γλωσσικό) πιο γρήγορο και που τελικά σήμερα φθίνει και δεν εμπνέει ανησυχίες; μπορεί η τεχνολογία να φέρει πιο κοντά τις φτωχές με τις πλούσιες χώρες;
(Κείμενο διασκευασμένο)

ΘΕΜΑΤΑ
Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 120-140 λέξεις.
Μονάδες 25
Β1. Ο συγγραφέας κλείνει το κείμενό του με ένα ερώτημα: πορεί η τεχνολογία να φέρει πιο κοντά τις φτωχές με τις πλούσιες χώρες;" Απαντήστε στο ερώτημα αυτό σε 80-100 λέξεις.
  Μονάδες 10
Β2α. Σε ποιο γραμματειακό είδος ανήκει το κείμενο που σας δόθηκε; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 3
       β. Να αναφέρετε δύο τρόπους με τους οποίους οργανώνεται ο λόγος στη δεύτερη   παράγραφο.
 Μονάδες 3 
Β3α. Σε τι αποσκοπεί ο συντάκτης του κειμένου με τη χρήση ερωτήσεων στην τελευταία παράγραφο; 
 Μονάδες 3 
       β. Πώς εξασφαλίζεται η συνοχή στην δεύτερη και τρίτη παράγραφο και ποια νοηματική σχέση συνδέει αυτές τις παραγράφους; 
Μονάδες 2
Β4α. Να βρείτε έναν τρόπο πειθούς που χρησιμοποιείται από τον συγγραφέα στην τρίτη παράγραφο και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας αναφέροντας ένα παράδειγμα για κάθε μέσο πειθούς που θα εντοπίσετε. 
Μονάδες 3
    β. Ποια συλλογιστική πορεία (παραγωγική-επαγωγική) ακολούθησε ο συγγραφέας στη δεύτερη και στην τρίτη παράγραφο του κειμένου; 
 Μονάδες 2 
Β5α. Γράψτε ένα συνώνυμο και ένα αντώνυμο για κάθε μια από τις λέξεις:
           ζοφερόασθματικέςελκυστικήκινητοποίηση
    Μονάδες 4
       β. Να ετυμολογήσετε τις λέξεις:
            παγκόσμια    
      πληροφόρησης
      ανθρώπων
      δημιουργήσουν    
  Μονάδες 2
γ. Να βρείτε τα συνθετικά των παρακάτω λέξεων και να σχηματίσετε από το δεύτερο συνθετικό κάθε λέξης μια νέα λέξη. Το δεύτεροσυνθετικό των λέξεων που σας δίδονται να είναι πρώτο στη νέα σύνθετη: διεύρυνσηκυριαρχίαελλοχεύει.
Μονάδες 3
Γ. Οι διαδικτυακές γνωριμίες, η χρήση των γκρίκλις, η διδασκαλία μέσω των Η/Υ, αλλά και οι πρόσφατες μαζικές κινητοποιήσεις κοινωνικών ομάδων και λαών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φανερώνουν ότι οι Η/Υ και το διαδίκτυο επηρεάζουν πολυεπίπεδα τη ζωή μας: τις ανθρώπινες σχέσεις, τη γλώσσα -κυρίως των νέων, την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και τη λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών -κατ' επέκταση και της δημοκρατίας.
Να διατυπώσετε τις σκέψεις σας για το ρόλο που διαδραματίζουν οι Η/Υ και το διαδίκτυο στους παραπάνω τομείς σε μια ομιλία, την οποία θα εκφωνήσετε στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου σας στα πλαίσια πολιτιστικής ημερίδας που διοργανώνεται με θέμα "Το διαδίκτυο στη ζωή μας". (500-600 λέξεις).
Μονάδες 40