Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2011

Η πραγματικότητα της Ενωμένης Ευρώπης

ΚΕΙΜΕΝΟ:    Το ότι οι πολίτες που θα µορφώνονται στη σχολική µας εκπαίδευση είναι, εκτός απροόπτου, προορισµένοι να ζήσουν σε µιαν "Ευρώπη χωρίς σύνορα", όπου θα µπορούν να διακινούνται ελεύθερα στις χώρες της Κοινότητας, να ζουν και να εργάζονται σ' αυτές και να συνεργάζονται στενά µε τους πολίτες άλλων χωρών της Ενωµένης Ευρώπης, επιβάλλει να γίνουν οι ανάλογες προβλέψεις τόσο στο εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδος όσο και στα συστήµατα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Μερικές απ' αυτές είναι: η καλύτερη γνωριµία των λαών µεταξύ τους στο επίπεδο της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισµού, η αµοιβαία κατανόηση, η αναζήτηση των χαρακτηριστικών που ενώνουν τους λαούς µεταξύ τους µε την παράλληλη άµβλυνση των διαφορών, των ευαισθησιών και των ιδιαιτεροτήτων κάθε λαού, η καλλιέργεια των βαθύτερων πολιτισµικών δεσµών και αξιών που ενώνουν την Ευρώπη αποτελώντας ό,τι είναι γνωστό ως δυτικοευρωπαϊκός πολιτισµός. Μέσα από την παιδεία των λαώ…

ΕΛΛΑΔΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Εικόνα
-Οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως ιστορική και πνευματική τους μήτρα:
«Είμαστε όλοι Έλληνες»

(Shelley).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Εικόνα
Στοιχεία που συγκροτούν μια ολοκληρωμένη έκθεση
α) Ολόπλευρη κάλυψη του θέματος:
o Ανάπτυξη σε βάθος και σε πλάτος, έτσι ώστε καμιά πτυχή του θέματος να μην αγνοηθεί.
o Το διαλεκτικό, πνεύμα πρέπει να κυριαρχεί στην όλη συλλογιστική πορεία και να αποφεύγονται ο δογματισμός και η «ακαμψία».

Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να βγαίνει από την έκθεση κάποιο συμπέρασμα.
β) Τεκμηρίωση – αιτιολόγηση
o Γερή επιχειρηματολογία (ορθολογικά και πειστικά επιχειρήματα)που να αναφέρεται:
στο «γιατί» συμβαίνει αυτό που το θέμα υποστηρίζει,
από ποιους παράγοντες και αίτια πηγάζει
μέσα σε ποιες συνθήκες πραγματοποιείται
και σε ποιες συνέπειες –αποτελέσματα οδηγεί.