Σχολείο και εφημερίδα  Το σχολείο µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη της ανάγνωσης των εφηµερίδων από τις νεαρές ηλικίες και οι εφηµερίδες µπορούν να βοηθηθούν από το σχολείο στη βελτίωση των … επιδόσεών τους στις ηλικιακές κατηγορίες 10-14 και 15-18,
όπου ο γραπτός Τύπος είναι σχεδόν άγνωστος. Η κρίση κυκλοφοριών που διαπερνά σήµερα τον ευρωπαϊκό Τύπο συνδέεται και µε µια έντονη τάση γήρανσης του αναγνωστικού τους κοινού, που µόνο µια διείσδυση στις νεότερες ηλικίες θα µπορούσε να ανακόψει. Το πρόβληµα είναι µεγαλύτερο στις Μεσογειακές χώρες, όπου διαβάζουµε λιγότερο. Σύµφωνα µε στοιχεία του 2003, στην Ιαπωνία αγοράζονται 650 εφηµερίδες ανά 1.000 κατοίκους, στη Μεγάλη Βρετανία 393, στον Καναδά 337, στη Γερµανία 322 , στις Ηνωµένες Πολιτείες 263, στη Γαλλία 167 και στην Ιταλία 158. Αυτή η απογοητευτική πρόσληψη του Τύπου από τις νεαρές ηλικίες έχει αναγκάσει ορισµένες χώρες, όπως η Γαλλία, να λάβουν συστηµατικά µέτρα ώστε να καλλιεργήσουν την εφηµεριδοφιλία (κατά το βιβλιοφιλία). Τα µέτρα αυτά, που είναι κυρίως ολοκληρωµένα projects, θα µπορούσαν µε κατάλληλες προσαρµογές να εφαρµοστούν και στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο που για την οργάνωσή τους και την εξάπλωσή τους απαιτείται η στενή συνεργασία του υπουργείου Παιδείας και των ενώσεων του Τύπου.
   Η ανάγνωση των εφηµερίδων ως στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ένταξη του Τύπου στην εκπαίδευση µπορεί να έχουν µια µορφή σύγχρονης αγωγής του πολίτη. Ας µην ψάξουν βέβαια οι παλιότεροι αναγνώστες να βρουν στον όρο αρνητικές συνδηλώσεις, που έχουν σχέση µε την τραυµατική Αγωγή του Πολίτη της εποχής της χούντας και του Θεοφύλακτου Παπακωνσταντίνου. Εννοώ µια διαδικασία που θα βοηθήσει τους µαθητές να αποκτήσουν κριτικό βλέµµα για τα Μέσα, να αντιληφθούν τη διαφορετικότητα των Μέσων και την πολυφωνία των γνωµών, αλλά κυρίως να µάθουν να κάνουν πολιτική χρήση των Μέσων, όπου το επίθετο «πολιτική» να διαβαστεί µε την πιο ευρεία έννοιά του. Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς στους περισσότερους νέους τα Μέσα ταυτίζονται µε τα ριάλιτι, δεν έχουν πολιτική λειτουργία, αφού ακόµη και οι λεγόµενες πολιτικές ή ενηµερωτικές εκποµπές των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών είναι φτιαγµένες σαν ριάλιτι.
  Στην Εβδοµάδα Τύπου που διοργάνωσε τον περασµένο µήνα στη Γαλλία το Κέντρο Σύνδεσης Εκπαίδευσης και Μέσων Ενηµέρωση (Centre de Liaison de l’ Enseignement et Des Medias d’ Information – Clemi), το οποίο ανήκει στο γαλλικό υπουργείο Παιδείας , πήραν µέρος 4,3 εκατοµµύρια µαθητές και 392.000 δάσκαλοι από 14.000 σχολεία. Το πρόγραµµα της εβδοµάδας περιελάµβανε δράσεις και θέµατα για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο. Για παράδειγµα, στο δηµοτικό σχολείο οι µαθητές ασχολήθηκαν µε τις σελίδες αλληλογραφίας των εφηµερίδων ως έκφραση διαφορετικών γνωµών και πολυφωνίας. Στο λύκειο οι µαθητές ασχολήθηκαν µε θέµατα όπως η διαχείριση της επικαιρότητας από τα διαφορετικά µέσα ενηµέρωσης ή η αξιοπιστία της πληροφόρησης στο Internet. Για την επιτυχία της εβδοµάδας ήταν καθοριστική η συµβολή των εκδοτών εφηµερίδων αλλά κυρίως η πίστη των δασκάλων και των καθηγητών ότι ο γραπτός Τύπος µπορεί να ενταχθεί, µε καταπληκτικά αποτελέσµατα , σε ένα παιδαγωγικό πρόγραµµα. Καθώς ζούµε σε εποχές όπου συζητούνται αλλαγές και εκπαιδευτικά µοντέλα, ο Τύπος στην εκπαίδευση πρέπει να έχει µέλλον.
Νίκος Μπακουνάκης, εφηµερίδα ΒΗΜΑ 17/4/05

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α.. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου σε 100-120 λέξεις.Νίκος Μπακουνάκης, εφηµερίδα ΒΗΜΑ 17/4/05
(Μονάδες 25)

Β1. Να γράψετε προτάσεις χρησιµοποιώντας τις παρακάτω λέξεις (1 πρόταση για κάθε λέξη): συµβάλει, διείσδυση, πολυφωνία, αξιοπιστία, επικαιρότητα.
(Μονάδες 5)

Β2. «Καθώς ζούµε σε εποχές όπου συζητούνται αλλαγές και εκπαιδευτικά µοντέλα, ο Τύπος στην εκπαίδευση πρέπει να έχει µέλλον»: Να σχολιάσετε την άποψη που διατυπώνει ο συγγραφέας στην παραπάνω περίοδο σε 60-80 λέξεις.
(Μονάδες 15)


Β3. Να ξαναγράψετε την επόµενη περίοδο µετατρέποντας την παθητική σύνταξη σε ενεργητική: «Τα µέτρα αυτά , που είναι κυρίως ολοκληρωµένα projects, θα µπορούσαν µε κατάλληλες προσαρµογές να εφαρµοστούν και στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο που για την οργάνωσή τους, και την εξάπλωσή τους, απαιτείται η στενή συνεργασία του υπουργείου Παιδείας και των ενώσεων του Τύπου.»
(Μονάδες 10)

Β4. Πώς οργανώνεται η τρίτη παράγραφος του κειµένου; (∆οµή και τρόποι ανάπτυξης)
(Μονάδες 5)

Γ. Ως εκπρόσωπος του σχολείου σου παρακολούθησες την Εβδοµάδα Τύπου που διοργάνωσε τον προηγούµενο µήνα το Κέντρο Σύνδεσης Εκπαίδευσης και Μέσων Ενηµέρωσης και παρουσιάζεις, σε εκδήλωση του σχολείου σου, µια εισήγηση (400-500 λέξεων) σχετικά µε τις θετικές συνέπειες της ανάγνωσης εφηµερίδων από τις νεαρές ηλικίες.
(Μονάδες 40)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ρατσισμός: Αίτια-συνέπειες

ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ (ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) -ΚΕΙΜΕΝΑ