ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣΑποτέλεσμα εικόνας για ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣΑποτέλεσμα εικόνας για ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
 

Θέμα: Εθελοντισμός
Πρόλογος

* Ορισμός: η εκτέλεση έργου ή εργασίας με τη θέλησή κάποιου και με μοναδικό κίνητρο ένα συναίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης και αλτρουισμού

* Ορισμός του επίσημου εθελοντισμού: Ο επίσημος εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή προγραμμάτων και αναλαμβάνεται:
προς όφελος της κοινότητας και του εθελοντή
με την ελεύθερη βούληση του ίδιου του εθελοντή και χωρίς καταναγκασμό • χωρίς οικονομική αμοιβή, και
μόνο σε θέσεις που προορίζονται για εθελοντές.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Σε ποιους τομείς μπορεί κάποιος να δραστηριοποιηθεί εθελοντικά;

 • πυρόσβεση
 • δεντροφύτευση
 • συντροφιά σε ηλικιωμένους
 • οργάνωση αθλητικών αγώνων (π.χ. όπως στην ολυμπιάδα του 2004)
 • πολιτιστικές εκδηλώσεις
 • βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες
 • καθαρισμοί δημόσιων χώρων (π.χ. παραλίες...)

Ποια «προσόντα» ή άλλα «εφόδια» απαιτούνται;

 • μόρφωση
 • αλτρουισμός
 • σωστή αγωγή
 • ενημέρωση
 • συντονισμός
 • κίνητρα
 • ηθική επιβράβευση
 • ανιδιοτέλεια

Αναγκαιότητα δράσης εθελοντικών οργανώσεων

 • κοινωνικός διάλογος, αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή
 • συμμετοχή πολίτη στα κοινάδημοκρατία
 • αίσθημα ατομικής‑κοινωνικής ευθύνης
 • βοήθεια σε ανήμπορα άτομα
 • προστασία του περιβάλλοντος
 • ανάδειξη‑αντιμετώπιση προβλημάτων
ατομισμό, ιδιοτέλεια

Γιατί να γίνω εθελοντής;

 • Θέλω να προσφέρω στην κοινωνία
 • Θέλω να είμαι μαζί με ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες αξίες
 • Θέλω να αισθανθώ χρήσιμος και απαραίτητος και γιατί όχι να διασκεδάσω
 • Θέλω να αξιοποιήσω τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες μου
 • Θέλω να αποκτήσω νέες δεξιότητες και εμπειρίες που θα μου φανούν χρήσιμες στη ζωή μου

Αρχές του Εθελοντισμού

 • Ο εθελοντισμός ωφελεί την κοινωνία και τον εθελοντή
 • Η εθελοντική εργασία δεν αμείβεται
 • Ο εθελοντισμός είναι πάντα θέμα επιλογής
 • Ο εθελοντισμός δεν αναλαμβάνεται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφέρει συντάξεις ή κρατικά επιδόματα
 • Ο εθελοντισμός είναι ένας νόμιμος τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινότητάς τους
 • Ο εθελοντισμός είναι ένα μέσο να αντιμετωπίζουν τα άτομα ή οι ομάδες τις ανθρώπινες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες
 • Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που εκτελείται μόνο σε μη κερδοσκοπικούς τομείς
 • Ο εθελοντισμός δεν υποκαθιστά την αμειβόμενη εργασία
 • Οι εθελοντές δεν παίρνουν τη θέση αμειβόμενων υπαλλήλων, ούτε συνιστούν απειλή για την ασφάλεια της εργασίας αμειβόμενων υπαλλήλων
 • Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των άλλων
 • Ο εθελοντισμός προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα

Σχόλια