ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ


Σύμφωνα με το Χάρτη για την Εθελοντική Εργασία της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης οι όροι Εθελοντική Δράση και Εθελοντική Συμβολή αναφέρονται σ’ εκείνα τα έργα και τους ρόλους, που αναλαμβάνονται και εκτελούνται από τους πολίτες με την ελεύθερη βούληση τους, δίχως οικονομικό αντίκρισμα, για κάποιο κοινωνικά ωφέλιμο σκοπό.

Ο εθελοντισμός αναπτύσσει δραστηριότητες στον τομέα κυρίως των κοινωνικών υπηρεσιών ή σε νέες ανάγκες (υποστήριξη ανέργων, διαχείριση οργανώσεων, φυσική-περιβαλλοντική προστασία, υποστήριξη ηλικιωμένων, υγεία, φυσικές καταστροφές, ενημέρωση, πρόληψη, κτλ).
Προσδιορίζεται ως κοινωνικός χώρος τοποθετημένος στην κοινωνία των πολιτών πέραν του κράτους και της αγοράς. Δεν αποσκοπεί, εντούτοις, ούτε στην ανταγωνιστική σχέση με το κράτος, ούτε αποτελεί υποκατάστατό του. Επιδιώκει την αυτόνομη συνεργασία με αυτό, ώστε από κοινού να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στην επίλυση των ποικίλων και σύνθετων κοινωνικών αναγκών, που αναδεικνύει η « πολυπλοκότητα » και η « επικινδυνότητα » των σημερινών κοινωνιών.
Αλλάζει διαρκώς περιεχόμενο, όψη, μεθόδους και πεδία παρέμβασης, ακολουθώντας τις εξελισσόμενες κοινωνικές απαιτήσεις.
Οι εθελοντές αποτελούν πυλώνα της κοινωνίας των πολιτών. Ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και τη συμμετοχική δημοκρατία με τη δράση τους. Ο εθελοντισμός αναπτύσσεται στη βάση υγιών κινήτρων και προσφέρει ικανοποίηση στους ίδιους τους εθελοντές. Δημιουργεί όρους βαθμιαίας επίλυσης κάποιων καίριων κοινωνικών προβλημάτων, όταν το κράτος αδυνατεί, όπως για παράδειγμα η αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
Οι δασικές πυρκαγιές δεν είναι η μόνη απειλή για τα δάση της χώρας μας, είναι όμως σίγουρα από τις πιο άμεσες. Μόνο πέρσι, κάηκαν 3,5 εκατομμύρια στρέμματα γης (1,5 από αυτά δασικής) ή με άλλα λόγια το 2,65% της έκτασης της χώρας! Οι αιτίες πολλές και βαθιές από την ερήμωση της υπαίθρου και την αλλαγή των παραδοσιακών παραγωγικών δραστηριοτήτων ως τον τουρισμό και την άναρχη δόμηση, τις χωματερές και την ανεπάρκεια υποδομών πυρόσβεσης, την ξηρασία και την αλλαγή του κλίματος.
Η μόνη αποτελεσματική προστασία είναι η πρόληψη. Εκτός από τη δημιουργία υποδομών και τις μακροπρόθεσμες πολιτικές αναζωογόνησης της υπαίθρου, η πρόληψη αφορά άμεσα την καλύτερη δυνατή επίβλεψη των δασικών εκτάσεων με σκοπό την αποτροπή ή και το έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπιση των μικρών εστιών προτού εξελιχθούν σε μεγάλα μέτωπα.
Εδώ μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι και όλες. Είναι βέβαια σαφές ότι η ευθύνη και η αρμοδιότητα ανήκει στο κράτος και στις αντίστοιχες υπηρεσίες και ότι ούτε θέλουμε, ούτε μπορούμε να τις υποκαταστήσουμε στον αναγκαίο ρόλο τους. Είναι όμως επίσης σαφές ότι, δυστυχώς, τα μέσα και οι άνθρωποι που διαθέτουν δεν φτάνουν και ότι κινδυνεύουμε έτσι να χάσουμε και άλλα δάση.
Η εθελοντική δράση αποτελεί μαθησιακή-μορφωτική λειτουργία. Ενισχύει την απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει νέες ικανότητες. Ενδυναμώνει και δίνει νέο περιεχόμενο στη ζωή των ενηλίκων. Αυξάνει τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των νέων στην πολιτική, στη ζωή και την εργασία. Αποτελεί εν δυνάμει χώρο ανάπτυξης νέων κοινωνικών υπηρεσιών, αυξάνοντας την απασχόληση.

(Διασκευασμένο Κείμενο)

Α)Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 100 με 120 λέξεις.
Μονάδες 25

Β)1.Έχοντας ως θεματική περίοδο την πρόταση, «Οι εθελοντές αποτελούν πυλώνα της κοινωνίας», ν’ αναπτύξετε μια παράγραφο 100-120 λέξεων.
Μονάδες 12

2.Ν’ αναφέρετε τον τρόπο πειθούς της έκτης παραγράφου.
Μονάδες 5

3.Να παρουσιάσετε τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου.
Μονάδες 8

4.Να αξιολογήσετε τον παρακάτω συλλογισμό :
«Η εθελοντική δράση αποτελεί μαθησιακή – μορφωτική λειτουργία. Ενισχύει την απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει νέες ικανότητες».
Μονάδες 5

5.α)Να βρείτε την ετυμολογία των παρακάτω λέξεων : αποκαταστήσουμε,
διαθέτουν.
β)Να βρείτε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων : εντοπισμός, δημιουργία, δεξιοτήτων.
Μονάδες 5

Γ)Σε ένα άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σας αναφέρεστε στο θέμα του εθελοντισμού προβάλλοντας τις αιτίες που ωθούν τους νέους στον εθελοντισμό σήμερα, καθώς και τους τρόπους που πρέπει να μετέρχεται η δράση αυτή για ν’ αγκαλιάσει μεγαλύτερες ομάδες ανθρώπων. 500-600 λέξεις.
Μονάδες 40

Σχόλια